•  auto

Boyun faset RF

Boyun faset oynaq ağrılarının müalicəsi

İmpluslu Radiofrekas Neyrotomiya üsulu çoxsaylı xəstələr üçün olduqca faydalı olur. Boyun ağrılarından ayrı - ayrı zamanlarda əksər insanlar əziyyət çəkir. Bu ağrılar boyunla yanaşı çiyinlərə, kürək nahiyəsinə yayılır,bir sıra hallarda isə baş ağrıları və yuxarı ətraflarda keyimə, iynəbatma hissləri ilə müşaiyət olunur.

Bel TESI

Bel transforaminal epidural steroid inyeksiyaları

Transforaminal inyeksiyalar bir sıra bel ağrılarında xüsusən də fəqərə diki yırtıqları nəticəsində meydana çıxmış ağrılarda çox faydalıdır.Bu zaman bel ağrısına səbəb olan iltihab azalır və nəticədə iltihab səbəbindən daha da şişkinləşmiş diskin ölçüləri azalır. Bu müalicə üsulu sinir kompressiyası ilə müşaiyət edilən degenerativ disk

Bel Faset RF

Faset oynaqların xəstəliyi və ya faset sindrom nədir?

Faset oynaqlar onurğanın arxa ,yan tərəflərində yerləşən cüt oynaqlar olub onurğanın müxtəlif hərəkətlərini təmin edir. Bu oynaqlar da diz oynaqlarına bənzəyir. Belə ki,oynaq boşluğunun olması,bu boşluğun sinovial kapsulla əhatə olunaraq oynaq mayesi ilə dolu olması, oynaq səthlərinin

Diz RF

Diz ağrıları

Diz aşağı ətrafın ikinci böyük oynağıdır. Bu üç sümük -qamış bud sümükləri və diz qapağından təşkil olunmuş oynaqdır. Bu üç sümüyün oynaq səthləri bir yerdə aşağı ətraflarımızın normal hərəkətini təmin edən diz oynağını əmələ gətirir. Oynaq  səthləri qığırdaqla örtülü olub aralarında isə oynaq səthlərini bir-birinə uyğunlaşdıran 

Ən son videolar

Pasientlərin bizim haqqımızda fikirləri