Radiofrekans üsulu ilə aparılan prosedurlar

      

 • Üçlü sinir qanqlionu RF
 • Sfenopalatin qanqlionu RF
 • Ənsə siniri RF
 • Boyun medial şaxə RF
 • Döş medial şaxə RF
 • Bel medial şaxə RF    Bel arxa kök qanqlion(DRG) PRF
 • Oma-qalça oynağı RF
 • Bud-çanaq oynağı  RF 
 • Diz  RF
 • Daban  RF
 • Stellate qanqlion  RF
 • Splanchic sinir RF
 • Çöliak qanqlion Blok
 • Superior Hypogastric
 • İmpar qanqlion RF
 • Bel simpatik  RF